Steadycam

با استفاده از این استدی کم (SteadyCam) می‌توان دوربین فیلم‌برداری تا وزن 5 کیلوگرم را به‌راحتی با یک دست حمل کرد. این محصول از پنج جزء جلیقه، بازو، پایه‌ی نگه‌دارنده دوربین کوتاه و بلند و پایدارکننده‌ی I–type تشکیل‌شده است. قسمت جلیقه دارای صفحه‌ی نازکی برای قرارگیری در برابر قفسه‌ی سینه و دستگیره‌ای برای تنظیم ارتفاع است. اگرچه طراحی ساده‌ی این جلیقه حداکثر بار قابل‌تحمل توسط آن را کاهش می‌دهد، سهولت استفاده از آن را چندین برابر کرده است. قسمت بازو دارای 14 یاتاقان بسیار دقیق است و می‌تواند حرکت دست انسان را شبیه‌سازی کند. بدین ترتیب فیلم‌برداری آسان‌تر صورت می‌گیرد. یک سر این بازو در جلیقه و سر دیگر آن به پایه‌های نگه‌دارنده کوتاه و بلند و پایدارکننده‌ی I-type متصل می‌شود. پایه‌ی نگه‌دارنده‌ی دستی نوع کوتاه قابلیت تغییر اندازه از 43 تا 71 سانتی‌متر را دارد. پایه‌ی نگه‌دارنده‌ی دستی نوع بلند از جنس فیبرکربن بوده و ارتفاع آن از 69 تا 120 سانتی‌متر قابل تنظیم است. برای پایدارکردن و نگه‌داشتن دوربین‌های سبک‌تر می‌توان از پایدارکننده‌ی I-type استفاده کرد..