استودیو عکاسی ماهر جهت تکمیل نیروی انسانی خود و داشتن نیروی کاری پشتیبان برای استخدام در شش ردیف کاری پرسنل ساده، عکاس، فتوشاپ کار، دفتر دار، تدوین کار و فیلم بردار دعوت به همکاری می نماید.
قابل ذکر است که فرم های در خواست همکاری مطالعه و بررسی خواهد شد و پس از آن بایگانی شده و زمانی که نیاز به استخدام نیروی کاری از جانب آتلیه احساس شود به ترتیب اولویت ، با افراد تماس گرفته می شود.

متقاضیان به همکاری چنانچه شرایط لازم به همکاری را در خود مشاهده می کنند می توانند با تکمیل فرم استخدام آمادگی خود را اعلام نمایند.