اين لنز داراي يك عنصر فلورايتي و پنج عنصر UD براي افزايش كيفيت نوري و كاهش اثرات آبراسيون رنگي است. حداقل فاصله‌ي فوكوس اين لنز در تمام گستره‌ي زوم آن 1/2متر (3/9 فوت) است كه آن‌را براي عكاسي از سوژه‌هاي نسبتاً نزديك بسيار مناسب مي‌كند. اين لنز داراي سيستم تثبيت‌كننده‌ي اپتيكي تصوير (IS) است كه در تمام فاصله‌هاي كانوني تا ٤پله لرزش را تصحيح مي‌كند. هم‌چنين مانند تمام لنزهاي ديگر سري L، در مقابل غبار و رطوبت مقاوم بوده و طراحيش استفاده‌ي آن در شرايط محيطي سخت را ممكن مي‌كند. اين موارد آن‌را براي عكاسان حرفه‌اي خبري، ورزشي و آتليه‌اي گزينه‌ي مناسب مي‌كنند.